Formular

Formular_CONTROL_RGA2010

Formular-RGA2010_PROVIZORII

Formular-RGA2010-DE-BAZA

Formularele fac parte din instrumentarul principal de recensământ.
Tipurile de formulare folosite pentru RGA sunt:
– formulare privind împărţirea teritoriului localităţilor în sectoare şi secţii de recensământ;
– formulare privind personalul de recensământ (borderouri, angajamente etc.);
– formularul de înregistrare;
– formulare centralizatoare;

Formularul RGA conţine întrebări care vor necesita din partea persoanei intervievate o atenţie deosebită pentru indicarea exactă a tuturor datelor – denumirea exploataţiei (societate comercială, societate agricolă, unitate a administraţiei publice, unitate cooperatistă, alte tipuri, denumire şi adresa completă, codul fiscal); suprafaţa(ele) agricolă(e) utilizata(e), culturile existente şi numărul de parcele utilizate. Toate aceste înregistrări, realizându-se în unităţile de masură standard (ha şi/ sau ari), atât pentru suprafeţele utilizate în localitatea de reşedinţă, cât şi pentru suprafeţele aflate în alte localităţi, reclamă înscrierea cu exactitatate a tuturor datelor.
De asemenea, capitolul “Forţa de muncă în agricultură în ultimele 12 luni” reclamă înregistrarea corectă a numărului de zile lucrate în agricultură (pe categorii de forţă de muncă angajată: permanent, temporar, zilieri sau persoane angajate de la terţi) şi, desemnarea gradului de importanţă a activităţii agricole (activitate principală/secundară) în raport cu celelalte activităţi neagricole.

Completarea formularelor are loc în perioada 2 decembrie 2010 si 31 ianuarie 2011, astfel:
– de către recenzor, pentru gospodăriile/exploataţiile individuale din sectorul atribuit. În acest scop, recenzorul se va deplasa în mod obligatoriu la toate gospodăriile/exploataţiile individuale cuprinse în formularele primite de la comisia de recensământ;
– de către conducătorii exploataţiilor cu personalitate juridică, prin autoînregistrare, sub îndrumarea directă a recenzorului coordonator;
– de către personalul din aparatul propriu, prin autoînregistrare, pentru exploataţiile care aparţin Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciul Roman de Informaţii, Ministerului Justiţiei şi altor instituţii stabilite de Comisia Centrală RGA.