Statul va numara orataniile – 1 TV Bacau, 19.11.2010

Suprafeţele agricole, efectivele de animale, plantaţiile viticole şi pomicole, utilajele şi maşinile agricole, agricultorii şi metodele de producţie agricolă, inventariate de stat. La începutul lui decembrie începe Recensământul General Agricol, acţiune ce-şi propune măsurarea potenţialului agricol în vederea dezvoltării satului românesc.

În perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011 se va desfăşura Recensământul General Agricol, acţiune derulată la nivel naţional.

Recensământul General Agricol face inventarierea tuturor suprafeţelor şi a modului de utilizare a terenurilor agricole, efectivelor de animale, plantaţiilor viticole şi pomicole, utilajelor şi maşinilor agricole, irigaţiilor, persoanelor care desfăşoară activităţi agricole, precum şi a metodelor folosite în producţia agricolă

Rezultatele provizorii ale recensământului vor fi făcute publice în iunie 2011, iar cele definitive la finele lui 2012. În inventarierea agriculturii sunt implicate aproximativ 1500 de persoane care vor fi remunerate cu circa 53 de lei pe zi. Pentru realizarea Recensământului, Uniunea Europeană a alocat României aproximativ 4 milioane de euro.

R: Teodora Ciuraru
I: Daniel Benchea