Luni incepe instruirea recenzorilor – Bihor Online, 11.11.2010

În perioada 2 decembrie -31 ianuarie va avea loc recensământul general agricol.

Peste două săptămâni şi jumătate începe recensamantul general agricol. În prezent s-a finalizat acţiunea de recrutare a personalului pentru culegerea datelor, respectiv recenzorii, recenzorii şefi şi coordonatorii. Instruirea personalului implicat demarează pe data de 15 noiembrie şi va fi finalizată pe 25 noiembrie. În total, în judeţul Bihor, sunt implicaţi în acţiunea de recensământ 1.271 de persoane dintre care 101 sunt coordonatori la nivelul administraţiilor locale.

„Din punctul nostru de vedere, nu preţul de cost a acestei acţiuni primează ci valoarea datelor înregistrate. De aceea, fac apel, atât la populaţie cât şi la recenzori să declare, respectiv să înregistreze datele reale”, a precizat Nicolae Hodişan, directorul Direcţiei Agricole Bihor.

Ultimul recensământ agricol a avut loc în 2003, dar datele culese atunci nu au avut o valoare prea mare deoarece s-a încercat ca datele culese de pe teren să fie în concordanţă cu cele din registrele agricole cu toate că acestea nu mai erau cele reale. Cetăţenii sunt rugaţi să furnizeze date corecte deoarece caracterul acestora va fi confidenţial şi nu vor putea fi folosite în alt scop.

Date corecte

Scopul acestui recensământ, care se va desfăşura la nivelul întregii ţări, este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol, în concordanţă cu acquis-ul statistic comunitar, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună. Astfel, se va face înregistrarea suprafeţelor agricole utilizate, a efectivelor de animale pe specii, a maşinilor şi a echipamentelor agricole, a persoanelor care desfăşoară activităţi agricole, a metodelor de producţie agricolă, precum şi a dezvoltării rurale.

Cei care nu vor să-şi declare animalele şi terenurile pot fi amendaţi. Conform normelor în vigoare, împiedicarea, în orice mod, a persoanelor implicate în acţiunea de recensământ şi în ancheta privind metodele de producţie agricolă în efectuarea înregistrărilor şi controlului datelor ce fac obiectul acestor două cercetări statistice pot constitui contravenţii. De asemenea, refuzul furnizării informaţiilor prevăzute în chestionarul de recensământ şi ancheta privind metodele de producţie agricolă, furnizarea de date şi informaţii eronate sau incomplete, dar şi refuzul completării şi predării chestionarelor de recensământ recenzorilor-şefi sau coordonatorilor de către unităţile de recenzare, pentru care este prevăzut procedeul autoînregistrării, reprezintă contravenţii.