Peste 67% din chestionarele pentru Recensământul Agricol au fost completate – 05.01.2011, Informatia.ro

 Până miercuri au fost completate 67,29% din numărul total al chestionarelor statistice estimate a fi înregistrate în cadrul Recesământul General Agricol, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

În 14 judeţe, înregsitarea datelor statistice a fost superioară mediei calculate la nivel naţional. Procente mai mari s-au înregistrat în Arad (89,24%), Dolj (79,15%), Braşov (77,67%), Vaslui (75,20%), Prahova (74,97%) si Caraş-Severin (74,89%)

Un ritm scăzut s-a înregistrat în Sibiu (58,47%), Hunedoara (59,87%), Mureş (60,92%), Teleorman (61,70%), Satu-Mare (62,02%), Sălaj (62,45%).

Recensământului General Agricol a fost demarat în data de 2 decembrie 2010 si este primul desfăşurat în România după la Uniunea Europeană. Recensământul este efectuat de Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, sub coordonarea Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol.

Datele sunt culese prin interviu faţă în faţă de către recenzori pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică, şi prin autoînregistrare, sub îndrumarea recenzorilor şefi/coordonatorilor, la unităţile cu personalitate juridică.

În activitatea de recenzare sunt implicaţi circa: 30.000 de recenzori, 5000 recenzori şefi, 3250 de coordonatori şi 140 recenzori pentru Ancheta de control. În spiritul transparenţei, şi pentru asigurarea calităţii înregistrărilor prin soluţionarea în timp real a tuturor neclarităţilor ce pot apărea pe parcursul desfăşurării recensământului, a fost creat un centru de contact care poate fi apelat 24 de ore din 24.