Pregătiri pentru Recensământul Agricol 2010 – CarasOnline, 12.10.2010

Ca şi stat membru al Uniunii Europene, România trebuie să respecte legislaţia în domeniul statistic, precum şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură – FAO.

Prin urmare, fiecare stat membru al UE trebuie să efectueze un recensământ general agricol, o dată la zece ani. Astfel, în perioada 2 decembrie 2010-31 ianuarie 2011, în România, pe întreg teritoriul ţării, atât în mediul urban, cât şi în cel rural, va avea loc Recensământul General Agricol (RGA).

Această acţiune de amploare înseamnă pentru ţara noastră obţinerea de date statistice comparabile la nivel internaţional şi indispensabile procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună, prin înregistrarea suprafeţelor agricole utilizate, a efectivelor de animale, pe specii, a utilajelor şi persoanelor care desfăşoară activităţi agricole.

Lunile trecute, potrivit Marianei Brujan, consilier superior la Direcţia Agricolă, în Caraş-Severin, s-a constituit Comisia judeţeană pentru recensământul general agricol şi Secretariatul tehnic. Un rol important în desfăşurarea lucrărilor premergătoare recensământului îl au informaţiile conţinute de registrele agricole, esenţiale pentru constituirea sectoarelor de recensământ şi pentru fundamentarea normei de activitate a celor 1.044 de recenzori, de care judeţul nostru dispune.