România agricolă, la recensământ! – Telegrafonline, 29.10.2010

Luna decembrie va debuta cu recensământul general agricol (RGA). Această activitate de interes naţional are drept scop asigurarea datelor necesare pentru fundamentarea politicilor naţionale în agricultură, în baza cărora se vor putea atrage şi fonduri europene pentru agricultură. Cu acest prilej, se va face înregistrarea suprafeţelor agricole utilizate, a efectivelor de animale pe specii, a maşinilor şi a echipamentelor agricole, a persoanelor care desfăşoară activităţi agricole, a metodelor de producţie agricolă, precum şi a dezvoltării rurale. Potrivit directorului Direcţiei Judeţene de Statistică Constanţa, Enache Buşu, personalul necesar efectuării lucrărilor de culegere a datelor în teren pentru RGA este format din recenzori, recenzori-şefi şi coordonatori, iar numărul acestora este stabilit în funcţie de numărul de sectoare, secţii şi localităţi (municipii, oraşe, comune). În judeţul nostru vor exista 66 secţii şi 437 sectoare de recensământ şi se vor implica în realizarea recensământului 437 de recenzori, 66 recenzori şefi şi 70 coordonatori. Aceştia vor lucra timp de 23 de zile şi vor fi remuneraţi astfel: recenzorii cu câte 50 de lei pe zi şi cu 55 de lei recenzorii şefi. „Recenzorii, recenzorii-şefi şi coordonatorii au fost selectaţi din rândul specialiştilor agricoli şi specialiştilor în economie, persoane cu pregătire corespunzătoare, cu studii superioare sau medii. De altfel, instruirea personalului angajat pentru activitatea de culegere a datelor, precum şi a celui aflat pe listele de rezervă, se va efectua în luna noiembrie 2010 – de către personalul Secretariatelor Tehnice Judeţene”, a spus Buşu. Culegerea datelor în teren se realizează prin formulare de înregistrare. Recenzarea se realizează de către recenzori, prin interviu faţă în faţă, la exploataţiile agricole fără personalitate juridică prin autoînregistrare la unităţile cu personalitate juridică, sub îndrumarea recenzorilor şefi, respectiv a coordonatorilor. „Principiul înregistrării este cel al utilizării suprafeţei agricole şi nu cel al proprietăţii şi ca urmare recenzarea se face la utilizator şi nu la proprietar, cu excepţia cazului în care acesta îşi utilizează terenul. Vor fi recenzate şi unităţile care deţin numai suprafaţă agricolă neutilizată. Fiecare municipiu/oraş/comună (primărie) va constitui o singură mapă cu unităţile cu personalitate juridică de pe raza de competenţă, pe care o va gestiona coodonatorul. În cazul unităţilor cu personalitate juridică, care au activităţi agricole în mai multe judeţe, se va completa câte un formular pentru fiecare judeţ”, a spus Buşu. Potrivit datelor Direcţiei, în judeţul Constanţa există 77.586 de exploataţii agricole. Recensământul demarează pe 2 decembrie 2010, colectarea datelor din teren se va finaliza până la 31 ianuarie 2011, urmând ca prelucrarea datelor să se finalizeze până la sfârşitul anului 2011.