In Dolj, peste o mie de recenzori participa la recensamantul general agricol 2010 – Cuvantul Libertatii, 23.11.2010

Nu mai puţin de 949 de recenzori, 156 recenzori-şefi şi 111 coordonatori au fost recrutaţi pentru a participa la culegerea şi centralizarea datelor pentru Recensământul General Agricol (RGA) 2010, în judeţul Dolj. Pe baza unui calendar realizat de secretariatul tehnic judeţean (STJ), aceştia au fost instruiţi corespunzător, pentru ca la data de 2 decembrie a.c. să demareze recenzarea. Trebuie ştiut că, odată cu efectuarea RGA 2010, se va efectua şi ancheta statistică exhaustivă „Metode de producţie agricolă”, cu menţiunea că se va utiliza un singur formular de culegere a datelor pentru ambele cercetări statistice.

Scopul cercetării, unul de interes naţional, este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol, în concordanţă cu acquis-ul statistic comunitar, comparabile la nivel internaţional, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună (PAC). Obiectivul principal îl reprezintă culegerea datelor şi obţinerea informaţiilor privind principalele caracteristici ale exploataţiilor agricole, cum ar fi identificarea în teritoriu a exploataţiilor agricole şi statutul juridic al acestora, utilizarea suprafeţelor agricole pe forme de administrare, suprafeţele agricole cultivate, irigaţiile, efectivele de animale, maşinile şi echipamentele agricole, persoanele care desfăşoară activităţi agricole, metodele de producţie agricolă, dezvoltarea rurală etc.

Activităţi pregătitoare

Potrivit responsabilului RGA, din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Dolj, Cristina Vlad, instituţia prin intermediul căreia se desfăşoară la nivel judeţean operaţiunea administrativă, alături de Direcţia Regională de Statistică (DRS) Dolj, pentru asigurarea condiţiilor necesare acţiunii de recenzare a exploataţiilor agricole, în conformitate cu prevederile HG nr. 1370/2009 privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România, primăriile municipale, orăşeneşti şi comunale au avut obligaţia de a dispune măsuri pentru întocmirea listelor cu persoanele şi unităţile de recenzare. „În baza acestor liste, s-a procedat la delimitarea teritoriului localităţilor în sectoare şi secţii de recensământ”, explică şi Mariana Tănase, directorul DRS Dolj.

Mai exact, s-au realizat liste ale exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, care deţin/utilizează terenuri şi/sau animale, pe raza localităţii; a persoanelor fizice, cu domiciliul în alte localităţi, care deţin/utilizează terenuri şi/sau animale, pe raza localităţii; unităţilor cu personalitate juridică, cu sediul în localitate, care deţin/utilizează terenuri şi/sau animale, pe raza localităţii; lista unităţilor cu personalitate juridică, cu sediul în altă localitate, care deţin/utilizează terenuri şi/sau animale, pe raza localităţii şi o listă centralizatoare cu numărul exploataţiilor agricole care deţin/utilizează terenuri şi/sau animale pe raza localităţii şi judeţului. „Primăriile municipale, orăşeneşti şi comunale au avut la baza întocmirii acestor liste cele patru tipuri de registre agricole, unde se găsesc informaţii pentru aceste categorii de exploataţii agricole”, precizează Mariana Tănase.

Patru Registre Agricole au stat la baza activităţii de sectorizare

Conducerea DRS Dolj susţine că activitatea de sectorizare s-a finalizat prin completarea unor formulare cu date specifice, rezultate în urma acestei delimitări a teritoriului localităţilor în sectoare şi secţii de recensământ şi repartizării recenzorilor pe sectoare de recensământ. Din analiza centralizatoarelor, la nivel de ţară, rezultă că în Registrele Agricole (RA) sunt înregistrate 5.349.494 de persoane şi 69.053 de unităţi cu personalitate juridică. În funcţie de domiciliu, acestea sunt defalcate astfel: 4.345.720 de persoane, înregistrate în Registrele Agricole, cu domiciliul în localitate şi 1.003.774 de persoane cu domiciliul în alte localităţi de pe raza altor municipii/oraşe/comune. Totodată, au mai fost înregistrate 37.978 de unităţi cu personalitate juridică, înregistrate în RA, cu domiciliul în localitate, şi 31.075 cu domiciliul în alte localităţi de pe raza altor municipii/oraşe/comune.

RGA, pe mâna specialiştilor în agricultură, economie şi informatică

În ceea ce priveşte recrutarea, conform Programului general de organizare şi efectuare a Recensământului, aprobat de Comisia Centrală pentru RGA – 2010, aceasta s-a realizat în perioada octombrie-noiembrie  2010. Recenzorii, recenzorii-şefi şi coordonatorii fac parte dintre persoanele cu studii medii sau superioare şi au fost selectaţi din rândul specialiştilor agricoli, economişti, informaticieni, precum şi din alte domenii, inclusiv funcţionari publici de specialitate, pensionari şi alte categorii de persoane cu pregătire corespunzătoare. Responsabilii spun că angajarea lor s-a realizat pe bază de convenţii civile de colaborare, exceptându-i pe cei opt membri ai Comisiei RGA, care nu vor fi remuneraţi.

Colectarea datelor se face prin interviu direct

Înregistrarea datelor se va efectua pe baza liberei declaraţii a cetăţenilor, prin interviu direct (faţă în faţă), la exploataţiile agricole fără personalitate juridică, şi nu li se va impune acestora obligativitatea prezentării unor documente justificative. Pentru unităţile cu personalitate juridică se va aplica procedeul de autoînregistrare a datelor în formularul de bază şi în cel pentru rezultatele provizorii. Pentru înregistrarea rezultatelor provizorii se va folosi un formular distinct, care va fi ataşat formularului de bază şi va fi completat pe baza datelor preluate din acesta. Datele şi informaţiile individuale, colectate cu ocazia recensământului, sunt confidenţiale şi vor fi utilizate numai în scopuri statistice, asigură responsabilii.


Pentru a răspunde obiectivelor recensământului, formularul de culegere a datelor va fi structurat pe 14 capitole, ce vor cuprinde: informaţii generale privind exploataţia agricolă; modul de utilizare a terenului; informaţii privind irigaţiile; caracteristicile peisajului şi conservarea solului; efective de animale; păşunat, adăposturi pentru animale şi gunoi de grajd; maşini şi echipamente agricole; agricultură ecologică; dezvoltare rurală; persoane care au lucrat în agricultură; alte activităţi aducătoare de venituri; alte informaţii privind activităţile desfăşurate în cadrul exploataţiei agricole; distribuţia suprafeţei agricole a exploataţiei agricole; alte informaţii.

În Dolj, au fost recrutaţi 949 de recenzori, 156 recenzori-şefi şi 111 coordonatori.

La nivelul judeţului Dolj s-au centralizat:

  • 153.805 exploataţii agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, care deţin/ utilizează terenuri şi/ sau animale, pe raza localităţii;
  • 29.122 persoane fizice, cu domiciliul în alte localităţi, care deţin/ utilizează terenuri şi/ sau animale, pe raza localităţii;
  • 1.012 unităţi cu personalitate juridică, cu sediul în localitate, care deţin/ utilizează terenuri şi/ sau animale, pe raza localităţii;
  • 735 unităţi cu personalitate juridică, cu sediul în altă localitate, care deţin/ utilizează terenuri şi/ sau animale, pe raza localităţii.