In perioada 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011 are loc recensamantul general agricol – Ziarul Prahova, 12.11.2010

Romania va efectua, in perioada 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011, recensamantul general agricol, prin culegerea datelor privind suprafetele agricole existente, efectivele de animale, sistemele de irigatii, numarul producatorilor agricoli si nivelul de dotare al fermelor, indiferent de tipul de proprietate si forma de organizare.
Calendarul de desfasurare a Recensamantului General Agricol:
• martie – 30 noiembrie 2010 – lucrari pregatitoare: elaborarea formularelor si a altor documente, sectorizarea teritoriala a localitatilor, recrutarea personalului pentru recenzarea localitatilor, popularizarea Recensamantului General Agricol etc.;
• 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011 – culegerea datelor in teren;
• martie – noiembrie 2011 – prelucrarea datelor la nivelul directiilor teritoriale de statistica;
• decembrie 2011 – mai 2012 – prelucrarea datelor la nivel central;
• iunie 2011 – rezultatele provizorii (primele rezultate cu principalii indicatori);
• 30 iunie 2012 – transmiterea, la Eurostat, a rezultatelor finale pentru recensamant, insotite de rapoarte metodologice de calitate;
• 31 decembrie 2012 – transmiterea, la Eurostat, a rezultatelor finale pentru Ancheta privind Metodele de Productie Agricola.
La nivel teritorial a fost infiintata, prin ordin al prefectului, Comisia Judeteana Prahova, in subordinea careia funtioneaza Secretariatul tehnic, structura care se ocupa de organizarea recensamantului si de centralizarea datelor. Secretariatul tehnic este compus din reprezentanti ai Pefecturii Prahova, Directiei Agricole Prahova si Directiei de Statistica Prahova, structura ce are sediul in cladirea Directiei Agricole.
Etape si actiuni care urmeaza a se derula:
In Prahova, la aceasta actiune sunt implicate 1564 de persoane, din care 1256 recenzori, 204 recenzori sefi si 104 coordonatori. In perioada 16-21 octombrie acestia vor fi instruiti, in functie de zonele la care au fost arondati, in urmatoarele locatii :
• Campina – Casa de Cultura, 16.11.2010, ora 10
• Valenii de Munte – Casa de Cultura, 17.11.2010, ora 10
• Mizil – Casa de Cultura, 18.11.2010, ora 10
• Ploiesti: -19.11.2010 si 22.11.2010, Prefectura Prahova, sala 500 (Sala Europa), ora 10.
Conform normelor Uniunii Europene in domeniul statistic, fiecare stat membru trebuie sa efectueze un recensamant general agricol o data la zece ani.
Rezultatele recensamantului vor sta la baza noii Politici Agricole Comune 2014 – 2020.
Ultimul recensamant general agricol din Romania s-a efectuat in decembrie 2002 – ianuarie 2003.