Recensamantul General Agricol 2010, actiune responsabila in judetul Valcea – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Valcea, 22.11.2010

Directorul Executiv al Directiei pentru Agricultura Valcea supune atentiei noastre doua aspecte de mare interes pentru populatia judetului : rolul  Recensamantului  General Agricol 2010  in dezvoltarea agriculturii romanesti si necesitatea actiunilor responsabile a celor implicati in aceasta activitate

Recensamantul  General Agricol 2010 este o acţiune de mare importanţă din perspectiva viitorului agriculturii româneşti, deoarece pe datele furnizate de recensământui naţional ce urmează să înceapă se bazează practic toate scenariile de dezvoltare ale acestui domeniu.

Prima acţiune de acest fel care se desfăşoară în conformitate cu normele Uniunii Europene (precedentul desfăşurându-se în 2002, înainte de aderarea ţării noastre la Uniune) va demara în data de 2 decembrie 2010 şi se va încheia pe 31 ianuarie 2011. Este, din punct de vedere al volumului de date care va fi colectat şi al numărului personalului implicat, cea mai amplă acţiune de recenzare de până acum. În plus, recensământul va oferi date statistice clare în ceea ce priveşte numărul şi structura exploataţiilor agricole, rezultatele sale urmând a fi fundament pentru strategiile de dezvoltare a agriculturii româneşti, pentru negocierile purtate cu Uniunea Europeană pentru acordarea de ajutoare şi subvenţii agricultorilor, dar vor constitui şi repere clare pentru mediul de afaceri.
Recensamantul General Agricol este susţinut financiat de Comisia Europeană, care va trimite în România 4 milioane euro. Printr-un contract de grant încheiat de Eurostat, România a primit deja, la sfârşitul anului trecut, 2,4 milioane euro din suma amintită, iar restul, 1,6 milioane, vor veni la finalul recensământului, adică după ce noi vom transmite la Bruxelles atât raportul metodologic, cât şi pe cel financiar.

Tara noastra  a organizat, la intervale diferite de timp, asemenea cercetari statistice, urmărindu-se asigurarea de date şi informaţii actuale, relevante, de calitate,

utile şi necesare instituţiilor statului.

Din domeniul agriculturii, facem referire la unele cercetări totale

evidenţiate de istoria statisticii româneşti, şi în continuare cu privire la modul de

pregătire a lucrărilor pentru Recensământul General Agricol – RGA 2010:

Recensământul general al României realizat în anul 1941, care a

cuprins şi primul Recensământ agricol cu adevărat sistematic efectuat în ţara noastră;

Recensământul general agricol din anul 1948, una din lucrările de mare volum şi importanţă pentru perioada istorică respectivă;

Recensămintele animalelor (perioada 1951-1989);

Recensămintele viilor şi pomilor (anii 1965 şi 1979);

Recensământul General Agricol din anul 2002, care sub raport

conceptual şi organizatoric, a fost cea mai importantă şi complexă cercetare statistică în domeniu, la răscrucea a două milenii.

-În acest an 2010, Recensământul general agricol se organizează la un interval de aproximativ 10 ani faţă de ultima investigaţie de acest gen din România.

Am prezentat  aceste cercetări totale evidenţiate de istoria statisticii româneşti ,pentru ca populatia judetului sa constate ca  in perioadele 1941- 1948 si dupa anul 1989, datele culese nu au fost folosite decat in scopuri statistice.

În fapt, culegerea datelor şi informaţiilor se va realiza în perioada 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011.

Lucrările pentru RGA – 2010 se organizează şi efectuează, prin   Ministerul  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; Institutul  Naţional de Statistică;  Ministerul Administraţiei şi Internelor, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ.

Subliniem si cu acest prilej scopul acestei actiuni de o asemenea amploare:

  • obtinerea de date statistice comparabile la nivel international si indispensabile procesului de participare a Romaniei la Politica Agricola Comuna;

Detinatorii de exploatatie Agricola trebuie sa inteleaga ca datele obtinute in aceasta actiune nu vor fi folosite decat in obtinerea de date statictice. In acest sens, dispozitiile art. 13, alin.(1), lit.g) din  Hotararii Guvernului nr. 1370/2009 privind organizarea si efectuarea Rrecensamantului General Agricol din Romania au prevazut  sanctiune contraventionala pentru “utilizarea rezultatelor obtinute in alte scopuri decat cele statistice”. Aceasta prevedere are rolul de a asigura pe cei  chestionati ca  declaratiile  nu  sunt folosite  in stabilirea impozitului .

Interes pentru Recensamantul General Agricol prezintă suprafaţele terenurilor deţinute şi lucrate, formele exploataţiilor, numele persoanelor care desfăşoară activităţi în agricultură, echipamentele şi animalele deţinute, dar şi, ca element de noutate în 2010, localizarea exploataţiei (latitudine, longitudine, altitudine), volumul de apă utilizat pentru irigaţii, dezvoltare rurală, agricultură ecologică şi păşunat etc.
Primele rezultate provizorii ale Recensamantului General Agricol  2010 vor fi făcute publice în iunie 2011.  Va începe in data de 2 decembrie 2010, cu demararea acţiunilor de culegere a datelor în teren, actiuni  care se vor încheia pe 31 ianuarie 2011. In judetul Valcea s-au desfasurat activitati de pregatire a acestei actiuni.Astfel  a fost incheiata actiunea de recrutare a personalului implicat in aceasta actiune. Directia pentru Agricultura Valcea a incheiat conventii cu persoanele care vor indeplini atributiile de recenzor, recenzor sef si coordinator la nivel de localitate. S-au desfasurat instruirile personalului de resesamant si s-au distribuit mapele de recesamant.Pentru corecta informare a populatiei, posturi  locale de televiziune si radio difuzeaza, in aceasta perioada,  spoturi publicitare in acest sens.

Recensământul General Agricol implică, la nivelul judeţului Valcea, munca în echipă a peste 1.100 de oameni – 915 de recenzori , 162 de recenzori şefi şi 89 de coordonatori. Aceşti oameni vor merge din poartă în poartă şi vor completa  formulare deosebit de complexe,  vor verifica date din chestionare şi  formularele cu date provizorii, vor supune spre aprobare şi validare  rezultatele provizorii de către Comisia municipală, orăşenească sau comunală de recensământ .

Directia pentru Agricultura Valcea, prin Directorul Executiv, ing. Florel Badele roaga populatia judetului ,atat din mediul rural cat si urban, sa inteleaga rolul important al acestei actiuni. De asemenea solicita sprijinul primarilor din judet in desfasurarea in bune conditii Recesamantului General Agricol 2010.