Suceava se pregăteşte de recensământul general agricol – 24.11.2010, Newsme.ro

Colectarea datelor în teren, pentru Recensământul General Agricol 2010, din România, se va efectua în perioada 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011, iar rezultatele finale vor fi disponibile şi se vor transmite la Eurostat la data de 30 iunie 2012, pentru recensământ şi la data de 31 decembrie 2012, pentru ancheta privind metodele de producţie agricolă.

Organizarea şi efectuarea Recensământului General agricol 2010 din România se realizează, sub aspect tehnico-metodologic, de către Institutul Naţional de Statistică, în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensămîntul General Agricol 2010.

În urma efectuării lucrărilor de sectorizare, la nivelul Judeţului Suceava s-au constituit un număr de 1037 sectoare de recensământ şi 175 de secţii de recensămînt. Numărul exploataţiilor agricole ce vor fi recenzate este de 188.200.

Media pe recenzor este de 181,5 exploataţii agricole, în zona de munte sectoarele au un număr de exploataţii agricole sub medie (datorită distanţei mari între exploataţii) pentru ca la oraşe şi în zona de şes, numărul de exploataţii agricole să se apropie de limita maximă de 200 de exploataţii agricole pe recenzor.

Recrutarea personalului de recensămînt s-a efectuat în baza instrucţiunilor elaborate de Comisia Centrală de Recensămînt, recomandîndu-se comisiilor locale să acorde o importanţă deosebită acestei acţiuni, avînd în vedere că de profesionalismul recenzorilor depinde calitatea datelor înscrise în formularul de recensămînt.

La nivelul judeţului Suceava au fost recrutaţi un număr de 1037 recenzori, 175 de recenzori şefi şi 114 coordonatori locali. În structură, ponderea recenzorilor şi recenzorilor şefi o deţin salariaţii din primării şi alte instituţii publice cu atribuţii în domeniul agricol. De asemenea au mai fost recrutaţi salariaţi din învăţămînt, pensionari, şomeri, casnici. De regulă coordonatorii locali sunt secretarii primăriilor.

În baza graficului de instruire aprobat de Comisia Judeţeană de Recensămînt, în perioada 18.11 – 25.11.2010 se face instruirea întregului personal de recensămînt. Sunt stabilite cinci centre de instruire (Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Cîmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei).

Vor fi recenzate numai exploataţiile agricole ce desfăşoară activităţi agricole şi care trec de un prag minim: au o suprafaţă agricolă utilizată numai de grădină familială mai mare de 15 ari şi cresc mai mult de 10 păsări. Deci exploataţiile agricole care au o suprafaţă agricolă utilizată numai grădina familială mai mică sau egală cu 15 ari şi cresc mai puţin de 10 păsări nu vor fi recenzate. Dacă exploataţiile agricole deţin numai un animal mare (bovină, ovină, porcină, etc.) aceastea vor fi recenzate. Înregistrările se realizează la nivel de localitate, unitatea de recenzare fiind reprezentată de poziţia din registrul agricol (cu excepţiile sus menţionate).

În cazul terenurilor agricole recenzarea se va face după principiul utilizării terenului şi nu cel al propretăţii (de exemplu, dacă exploataţia agricolă are 50 ari în proprietate si i-a dat în arendă, terenul respectiv va fi înregistrat la exploataţia agricolă care a luat terenul în arendă. Dacă nu are nici animale nu i se completează formular de recensămînt). Pentru efectivele de animale, recenzarea se face după principiul proprietăţii.

Pentru a răspunde obiectivelor recensămîntului, formularul de culegere a datelor este structurat pe 14 capitole care în principal cuprind: informaţii generale privind exploataţia agricolă, modul de utilizare a terenului, informaţii privind irigaţiile, efectivele de animale, păşunat şi adăposturi pentru animale, maşini şi echipamente agricole, agricultură ecologică, persoane care au lucrat în agricultură.

Înregistrarea datelor în formular se efectuează pe baza liberei declaraţii a cetăţenilor, prin interviu direct faţă în faţă şi nu impune acestora obligativitatea prezentării de documente justificative.

Verdicitatea datelor declarate se va face prin confruntarea lor cu cele înscrise în registrul agricol.

Menţionăm că persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a furniza recenzorilor date şi informaţii corecte şi complete.

Refuzul furnizării datelor, furnizarea de date şi informaţii eronate sau incomplete, constituie conform art. 13 din HG 1370/2009, contravenţii, care se sancţionează cu amendă de la 200 lei până la 1000 lei.