Recensamantul General Agricol 2010, actiune responsabila in judetul Valcea – 23.11.2010, Curierul de Ramnic

Directorul Executiv al Directiei pentru Agricultura Valcea, Florel Badele supune atentiei doua aspecte de mare interes pentru populatia judetului : rolul Recensamantului General Agricol 2010 in dezvoltarea agriculturii romanesti si necesitatea actiunilor responsabile a celor implicati in aceasta activitate.
Recensamantul General Agricol 2010 este o actiune de mare importanta din perspectiva viitorului agriculturii romanesti, deoarece pe datele furnizate de recensamantui national ce urmeaza sa inceapa se bazeaza practic toate scenariile de dezvoltare ale acestui domeniu.
Prima actiune de acest fel care se desfasoara in conformitate cu normele Uniunii Europene (precedentul desfasurandu-se in 2002, inainte de aderarea tarii noastre la Uniune) va demara in data de 2 decembrie 2010 si se va incheia pe 31 ianuarie 2011. Este, din punct de vedere al volumului de date care va fi colectat si al numarului personalului implicat, cea mai ampla actiune de recenzare de pana acum. In plus, recensamantul va oferi date statistice clare in ceea ce priveste numarul si structura exploatatiilor agricole, rezultatele sale urmand a fi fundament pentru strategiile de dezvoltare a agriculturii romanesti, pentru negocierile purtate cu Uniunea Europeana pentru acordarea de ajutoare si subventii agricultorilor, dar vor constitui si repere clare pentru mediul de afaceri.
„Recensamantul General Agricol este sustinut financiat de Comisia Europeana, care va trimite in Romania 4 milioane euro. Printr-un contract de grant incheiat de Eurostat, Romania a primit deja, la sfarsitul anului trecut, 2,4 milioane euro din suma amintita, iar restul, 1,6 milioane, vor veni la finalul recensamantului, adica dupa ce noi vom transmite la Bruxelles atat raportul metodologic, cat si pe cel financiar.
Tara noastra a organizat, la intervale diferite de timp, asemenea cercetari statistice, urmarindu-se asigurarea de date si informatii actuale, relevante, de calitate, utile si necesare institutiilor statului.
Din domeniul agriculturii, facem referire la unele cercetari totale evidentiate de istoria statisticii romanesti, si in continuare cu privire la modul de pregatire a lucrarilor pentru Recensamantul General Agricol – RGA 2010:
-Recensamantul general al Romaniei realizat in anul 1941, care acuprins si primul Recensamant agricol cu adevarat sistematic efectuat in tara noastra;
-Recensamantul general agricol din anul 1948, una din lucrarile de mare volum si importanta pentru perioada istorica respectiva;
-Recensamintele animalelor (perioada 1951-1989);
-Recensamintele viilor si pomilor (anii 1965 si 1979);
-Recensamantul General Agricol din anul 2002, care sub raport conceptual si organizatoric, a fost cea mai importanta si complexa cercetare statistica in domeniu, la rascrucea a doua milenii.
-In acest an 2010, Recensamantul general agricol se organizeaza la un interval de aproximativ 10 ani fata de ultima investigatie de acest gen din Romania”, a precizat directorul Florel Badele.
Am prezentat aceste cercetari totale evidentiate de istoria statisticii romanesti, pentru ca populatia judetului sa constate ca in perioadele 1941- 1948 si dupa anul 1989, datele culese nu au fost folosite decat in scopuri statistice.
In fapt, culegerea datelor si informatiilor se va realiza in perioada 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011.
Lucrarile pentru RGA – 2010 se organizeaza si efectueaza, prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; Institutul National de Statistica; Ministerul Administratiei si Internelor, sub coordonarea si controlul Comisiei Centrale pentru Recensamant.
Subliniem si cu acest prilej scopul acestei actiuni de o asemenea amploare:
Obtinerea de date statistice comparabile la nivel international si indispensabile procesului de participare a Romaniei la Politica Agricola Comuna;
Detinatorii de exploatatie Agricola trebuie sa inteleaga ca datele obtinute in aceasta actiune nu vor fi folosite decat in obtinerea de date statictice. In acest sens, dispozitiile art. 13, alin. (1), lit.g) din Hotararea Guvernului nr. 1370/ 2009 privind organizarea si efectuarea Recensamantului General Agricol din Romania au prevazut sanctiune contraventionala pentru „utilizarea rezultatelor obtinute in alte scopuri decat cele statistice”. Aceasta prevedere are rolul de a asigura pe cei chestionati ca declaratiile nu sunt folosite in stabilirea impozitului .
Interes pentru Recesamantul General Agricol prezinta suprafetele terenurilor detinute si lucrate, formele exploatatiilor, numele persoanelor care desfasoara activitati in agricultura, echipamentele si animalele detinute, dar si, ca element de noutate in 2010, localizarea exploatatiei (latitudine, longitudine, altitudine), volumul de apa utilizat pentru irigatii, dezvoltare rurala, agricultura ecologica si pasunat etc.
„Primele rezultate provizorii ale Recensamantului General Agricol 2010 vor fi facute publice in iunie 2011. Va incepe in data de 2 decembrie 2010, cu demararea actiunilor de culegere a datelor in teren, actiuni care se vor incheia pe 31 ianuarie 2011. In judetul Valcea s-au desfasurat activitati de pregatire a acestei actiuni. Astfel a fost incheiata actiunea de recrutare a personalului implicat in aceasta actiune. Directia pentru Agricultura Valcea a incheiat conventii cu persoanele care vor indeplini atributiile de recenzor, recenzor sef si coordonator la nivel de localitate. S-au desfasurat instruirile personalului de resensamant si s-au distribuit mapele de recensamant. Pentru corecta informare a populatiei, posturi locale de televiziune si radio difuzeaza, in aceasta perioada, spoturi publicitare in acest sens.
Recensamantul General Agricol implica, la nivelul judetului Valcea, munca in echipa a peste 1.100 de oameni – 915 de recenzori , 162 de recenzori sefi si 89 de coordonatori. Acesti oameni vor merge din poarta in poarta si vor completa formulare deosebit de complexe, vor verifica date din chestionare si formularele cu date provizorii, vor supune spre aprobare si validare rezultatele provizorii de catre Comisia municipala, oraseneasca sau comunala de recensamant”, a precizat directorul Florel Badele.
Astfel, Directia pentru Agricultura Valcea, prin Directorul Executiv, ing. Florel Badele roaga populatia judetului, atat din mediul rural cat si urban, sa inteleaga rolul important al acestei actiuni. De asemenea solicita sprijinul primarilor din judet in desfasurarea in bune conditii Recensamantului General Agricol 2010.