Conferinta de presa lansare RGA, 11.10.2010

Recensământul General Agricol se înscrie în strategia de organizare şi modernizare a statisticii agricole pe plan naţional şi este prevăzut în  Programul Statistic Naţional  Multianual 2008-2010.

Cadrul legislativ pentru efectuarea Recensământului General Agricol 2010:

 • Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind anchetele referitoare la structura exploataţiilor agricole şi ancheta privind metodele de producţie agricolă;
 • Regulamentul (CE) nr. 1200/2008 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la anchetele privind structura exploataţiilor agricole şi anchetele privind metodele de producţie agricolă, în ceea ce priveşte definiţiile caracteristicilor;
 • Legea nr. 153/ 2008 privind efectuarea Recensământului General Agricol din România;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1370/ 2009 privind organizarea şi efectuarea Recensământului General Agricol din România.

Importanţa efectuării recensământului general agricol este evidenţiată în normele şi documentele Uniunii Europene, ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), organizaţii care recomandă statelor membre organizarea la fiecare 10 ani a unui recensământ general agricol.

În România ultimul recensământ general agricol s-a efectuat în decembrie 2002 – ianuarie 2003.

Organizarea şi efectuarea recensământului general agricol 2010: se realizează, sub aspect tehnico-metodologic, de către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol 2010.

Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol este un organism în care sunt reprezentate principalele instituţii implicate în realizarea acestei acţiuni:

 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • Institutul Naţional de Statistică
 • Ministerul Finanţelor Publice
 • Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • Academia de Studii Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu- Şişeşti”
 • Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
 • Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
 • Asociaţia Municipiilor din România
 • Asociaţia Oraşelor din România
 • Asociaţia Comunelor din România.

Comisia centrală este compusă dintr-un preşedinte, patru vicepreşedinţi, trei secretari şi opt membrii. Preşedintele Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol este ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

Finanţarea lucrărilor de organizare şi efectuare a recensământului general agricol 2010:

Contribuţia Comunitară:

În cadrul Regulamentului (CE) nr. 1166/ 2008  al Parlamentului European şi al Consiliului privind anchetele referitoare la structura exploataţiilor agricole şi ancheta privind metodele de producţie agricolă, care se vor desfăşura începând cu anul 2010, la Art. 13 „Contribuţia Comunitară” pentru România este prevăzută suma de 4 milioane euro, sumă care va uşura efortul financiar al ţării noastre pentru organizarea şi efectuarea acestor activităţi.

Din această sumă, prin contractul de Grant încheiat cu Eurostat, România a primit deja, în anul 2009, prefinanţarea în valoare de 2,4 milioane euro, urmând ca la sfârşitul acţiunii, după transmiterea raportului metodologic şi a celui financiar, să primească diferenţa de 1,6 milioane euro.

Contribuţia naţională:                                                                      –  mii lei –

Total 2010 2011 2012
INS 42.405 23.202 16.928 2.275
MADR 63.167 17.143 46.024
MAI 6.850 2.575 1.275 3.000
112.422 42.920 64.227 5.275

Structurile de lucru: S-au constituit structurile de lucru la nivel central, reglementate de Legea nr. 153/ 2008 privind efectuarea recensământului general agricol din România, şi la nivel teritorial, reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1370/ 2009 privind organizarea şi efectuarea Recensământului General Agricol din România.

La nivel central a fost înfiinţat Secretariatul Tehnic Central ca organism de lucru al Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol;

La nivel teritorial: Comisii judeţene şi a municipiului Bucureşti, comisii  municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale oraşelor şi comunelor, Secretariate tehnice ale comisiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti.

Metodologie şi program: Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol a aprobat instrumentarul statistic necesar desfăşurării lucrărilor de recenzare şi Programul General de Organizare şi Efectuare a Recensământului General Agricol 2010:

A) Instrumentarul statistic al recensământului:

 • Formularul de bază pentru culegerea datelor în teritoriu, care conţine atât indicatorii recensământului, cât şi cei pentru Ancheta privind Metodele de Producţie Agricolă (formular comun);
 • Formularul privind rezultatele provizorii ale recensământului;
 • Formularul anchetei de control;
 • Manualul recenzorului;
 • Manualul anchetei de control;
 • Ghidul metodologic al recenzorului;
 • Nomenclatorul SIRUTA al localităţilor.

Întregul instrumentar statistic al Recensământului a fost discutat şi avizat de către Comisia de Avizare Metodologică.

B) Programul General de Organizare şi Efectuare a Recensământului General Agricol 2010 conţine acţiunile, responsabilităţile şi termenele de realizare ale acestora.

Conţinând calendarul desfăşurării tuturor acţiunilor prevăzute legal pentru realizarea Recensământului General Agricol, Programul General de Organizare şi Efectuare a RGA 2010 constituie principalul instrument de urmărire şi monitorizare a activităţilor RGA 2010.

Calendarul de desfăşurare a principalelor etape de realizare a lucrărilor pregătitoare şi a celor de efectuare a Recensământului General Agricol:

a) Lucrări pregătitoare (elaborarea instrumentarului statistic, sectorizarea teritorială a localităţilor, recrutarea personalului pentru recenzarea localităţilor, popularizarea Recensământului General Agricol, etc.): martie 2010-30 noiembrie 2010;

b) Culegerea datelor în teren: 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011;

c) Prelucrarea datelor:

 • la nivelul direcţiilor teritoriale de statistică- se realizează în perioada  martie 2011 – noiembrie 2011;
 • la nivel central- în perioada decembrie 2011 – mai 2012.

d)     Rezultatele provizorii şi finale:

 • rezultatele provizoriiprimele rezultate cu principalii indicatori- în iunie 2011
 • rezultatele finale trebuie să fie disponibile şi transmise la Eurostat, însoţite de rapoarte metodologice de calitate- la data de 30 iunie 2012 pentru recensământ şi la data de 31 decembrie 2012 pentru Ancheta privind Metodele de Producţie Agricolă.

e)      Diseminarea rezultatelor la nivel naţional se realizează prin:

 • Comunicat de presă
 • Rezultate provizorii – 1 volum în iunie 2011
 • Rezultate definitive- 5 volume – 1 cu date generale la nivel naţional

– 4 cu date generale pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi      judeţe

–  carte + CD-  în decembrie 2012.

Etape derulate şi activităţi  desfăşurate până la  31.10.2010

 • Angajarea personalului suplimentar la MADR şi INS, atât la nivel central, cât şi la  nivelul  structurilor teritoriale aferente celor două instituţii;
 • Sectorizarea teritoriului localităţilor, constituirea sectoarelor şi secţiilor de recensământ pe baza informaţiilor din Registrul agricol 2009;
 • Realizarea şi difuzarea normelor de angajare a personalului de recensământ (recenzori, recenzori-şefi, coordonatori);
 • Realizarea licitaţiei de tipărire şi distribuire a instrumentarului statistic în teritoriu, conform procedurilor legale în vigoare;
 • Realizarea licitaţiei pentru achiziţia echipamentelor şi aplicaţiei IT;
 • Realizarea licitaţiei pentru achiziţia materialelor publicitare necesare în campania naţională de popularizare a Recensământului General Agricol 2010;
 • Pregătirea materialelor auxiliare (mape, legitimaţii, materiale de popularizare etc).

Pentru realizarea unor acţiuni, anumite servicii specializate au fost externalizate:

 • tiparirea şi distribuirea în teritoriu a  instrumentarului statistic;
 • achiziţionarea echipamentelor şi a aplicaţiei IT;
 • popularizarea RGA.

În prezent se derulează o serie de activităţi cum ar fi tipărirea  instrumentarului statistic şi pregătirea materialelor auxiliare, urmând ca acestea să fie distribuite în teritoriu, la sediile comisiilor, eşalonat, până la sfârşitul lunii octombrie.

Etape şi acţiuni necesare pentru finalizarea lucrărilor de pregătire şi organizare a recensământului general agricol:

 • Recrutarea personalului pentru anchetele de teren. Vor fi angajaţi aproximativ 38.000 de recenzori, recenzori-şefi şi coordonatori, pe bază de convenţii civile pe perioadă determinată de timp.
 • Realizarea instructajelor pentru:
  • personalul secretariatelor tehnice centrale – octombrie 2010;
  • personalul de recensământ (recenzori, recenzori-şefi, coordonatori)- noiembrie 2010;
  • Încheierea la timp a acţiunilor în derulare.

În aceste condiţii apreciem că lucrările de culegere a datelor din teren, etapă prevăzută pentru perioada 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011), se pot desfăşura fără impedimente.